galabyti


galabyti
galãbyti, -ija, -ijo tr. 1. galą daryti, žudyti: Kodėl jie mane galabys, jei tave gyvą laiko? . 2. kamuoti, kankinti: Kam tu sūnų galãbiji darbais, t. y. nõgnini, žudai J. Negalabyk tu vaiko, juk jau visai privarginai Sd. 3. refl. vargingai eiti, kraustytis: Galãbykis dabar šiokie lynantie! Šts. 4. refl. šėlti, siausti, jodytis: Vaikas galãbijas, t. y. kulias, jodos J. Ką tie vaikai ten kiaurą dieną galãbijas . \ galabyti; išgalabyti; nugalabyti; užgalabyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • galabyti — galãbyti vksm. Priešus galãbyti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dobti — 1 dobti, ia, ė, dõbti Rdm 1. intr. mušti, smogti, trenkti: Kad dobiau lentgaliu jam per strėnas, kelias dienas persiręžęs vaikščiojo Gs. Kai dobė jam kuolu galvon Mrs. 2. tr. Kv žudyti, galabyti: Dobk su pagaliu rupūžę, gyvatę J. Pagavai vagį,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • galabijimas — galãbijimas sm. (1) → galabyti 1: Žvėrų galãbijimas Sr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • galabinti — galãbinti, ina, ino žr. galabyti 1: Vilkas ėriukų negalabintų MTtII127 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • galabštyti — galãbštyti, ija, ijo 1. tr. J galabyti. 2. refl. kraustytis: Galãbštykis į tą Ameriką, jei nori prapulti Šts. 3. refl. blaškytis, dūkti, siausti: Galãbštykis it aitvaras Slnt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • galavyti — galavyti, ija, ijo tr. galabyti: Likusius pagonis galavijo S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gnaivoti — gnaivoti, oja, ojo tr. galabyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgalabyti — išgalãbyti tr. išžudyti: Paskui buvau sugalvojęs užpulti su kalaviju ir išgalabyti ligi paskutinio rš. | refl.: Per tuos lietus daug išsigalãbijo mūsų žąsiukų Š. galabyti; išgalabyti; nugalabyti; užgalabyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kanabinti — kanãbinti, ina, ino tr. liesti, kabinti, krapštyti, baidyti, kraustyti; mušti, galabyti, ganabinti: Tie žeminariai jau vėl špokus kanãbina Lp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • knekcinti — knèkcinti ( yti), ina, ino tr. 1. kamuoti, varginti; mušti: Neknekcyk man vaiko Lš. | refl.: Vaikai knèkcinasi (pešasi, rikdosi) Krsn. 2. Lp galabyti, užmušinėti. 3. myluoti; niurkyti: Knèkcina ir knèkcina perdien jį (vaiką) an rankų Kb. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language